Label : Universal Music 
Producer : Veysel Değertekin - Pomus Creative
Director : Caner Çetiner
Dop : Alican Akgün 
Asisstant Dir : Yetkin Yağcı
Color : Ercan Küçük
Back to Top