We bear witness to a mother and his child’s moments after effect the example of the most badly side of war that the dies a quo of Bosnia war and destruction of the creation of the war. Born of the hope is free from time , space and also non-spatial. Hope is always the last one among the dead.

Bir anne ve çocuğunun, savaşın en kirli yüzünün yakın tarihte ki örneği Bosna Savaşı’nın ilk günleri ile savaşın yarattığı yıkımdan sonra ki anlarına tanıklık ederiz. Umudun yeşermesi için zaman, yer ve mekan önemsizdir. En son umut ölür.

DIRECTED & SCREENPLAY BY: CANER ÇETİNER
PRODUCED BY: FUNDA AYAN
CINEMATOGRAPHER: YETKİN YAĞCI
COMPOSER: MUSA GÖÇMEN
CAST: ANASTASIA HALIAK-ARDA DEMİR
CAMERA OPERATOR: EMRAH DURMUŞ
PRODUCTION SOUND MIXER: BORA KASIRGA
LIGHTING TECHNICIAN: ALİ CAN TÜKLE
CAMERA ASSISTANTS: CAN DOLU, UĞUR YURTSEVER

Back to Top